Skip navigation

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ДНІПРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Репозитарій надає вільний доступ до дисертацій, монографій, наукових видань та праць викладачів ДГУ, навчально-методичних матеріалів та кваліфікаційних робіт студентів.


• Приклади оформлення бібліографічних описів.
• Приклади оформлення бібліографічних посилань.
• Національний стандарт України. Бібліографічні посилання та описи.

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

4. Наукові публікації НПП

Scientific publications of researchers

Logo

5. Наукові публікації ЗВО

Scientific publications of students

Logo

9. Збірники есе

Collection of the essays