Skip navigation

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ДНІПРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Репозитарій надає вільний доступ до дисертацій, монографій, наукових видань та праць викладачів ДГУ, навчально-методичних матеріалів та кваліфікаційних робіт студентів.


• Приклади оформлення бібліографічних описів.
• Приклади оформлення бібліографічних посилань.
• Національний стандарт України. Бібліографічні посилання та описи.